Οικονομικά Check – Up

Check Up Πλήρες

Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο, Τρανσαμινάσες, γ-GT, ALP, Χολερυθρινή Ολική-Άμεση-Έμμεση, Χοληστερίνη, ΗDL,LDL, Αθηρωματικός Δείκτης, Τριγλυκερίδια, Πρωτεΐνες Ολικές, Λευκώματα, & Σχέσεις (Ολικά), Σίδηρος, Φεριττίνη
Κόστος: 25€

Check Up Θυρεοειδούς 1

TSH, T3, T4, FT3, FT4, ANTI-TPO, ANTI-TG
Κόστος: 25€

Check Up Θυρεοειδούς 2

TSH, FT3, FT4, Anti – TPO, Αnti – TG και U/S Θυρεοειδούς
Κόστος: 48€

Check Up Θυρεοειδούς 3

TSH, FT3, FT4, Anti – TPO, Αnti – TG και U/S Θυρεοειδούς και Ενδοκρινολογική Εκτίμηση
Κόστος: 80€

Θέλετε να κλείσετε το ραντεβού σας;

Επικοινωνηστε μαζι μας